Комунальний заклад освіти "Середня загальноосвітня школа №8" Дніпровської міської ради

 
ДНУ ім. Олеся Гончара Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Погода в Днепропетровске

Досягнення учнів

 

 

 Здібності — індивідуально стійкі психічні властивості людини, що визначають її успіхи в різних видах діяльності. Задатки — це потенційні можливості, що виявляються в діяльності, яка не може існувати без них.

Кожназ дібність становить складну синтетичну якість людини, в якій поєднуються окремі психічні властивості: чутливість, спостережливість, особливості пам'яті, уяви, мислення і т.д.

Науковці використовують декілька класифікацій видів здібностей, що укладені за різними ознаками.

 

В основі будь-яких здібностей лежать задатки. Під задатками розуміються первинні, природні (біологічні) особливості, з якими людина народжується і які дозрівають в процесі його розвитку. 

Обдарованість - це комплексне явище. Воно пов'язане з виконанням людиною певної діяльності, тобто обдарованість складається з різних здібностей. Обдарованість - це «якісно-своєрідне поєднання здібностей, від якого залежить можливість досягнення більшого чи меншого успіху у виконанні тієї чи іншої діяльності». Обдарованістьзабезпечує не успіх в будь-якій діяльності, а тільки можливість досягнення цього успіху.

Інтелектуальні здібності- властивості інтелекту, що характеризують успішність інтелектуальної діяльності в конкретних ситуаціях з погляду правильності І швидкості перероблення інформації в умовах розв'язання завдань, оригінальності та різноманітності Ідей, глибини і темпу научуваності, вираженості індивідуалізованих способів пізнання.

Творчі здібності особистості - це синтез її властивостей і рис характеру, які характеризують ступінь їх відповідності вимогам певного виду навчально-творчої діяльності і які обумовлюють рівень результативності цієї діяльності.

Спортивну обдарованість можна розглядати як поєднання здібностей, що забезпечують високі досягнення в спорті.